Activiteiten

SF-cafés en leesgroepen

Wil je ook eens op een vrijblijvende en gezellige manier in contact komen met andere fans? Het NCSF ondersteunt een aantal maandelijkse SF-cafés. Gezellig!

Het SF-café in Amsterdam verzamelt al jaren elke tweede dinsdag van de maand in Café van Kerwijk (Nes 41, 1012 KC Amsterdam). Meer informatie is bij het bestuur op te vragen.

Ook in Amsterdam is een Engelstalige club, de Science Fiction Bookclub.

Onze Belgische leden treffen elkaar in Leuven. Meer informatie is te vinden op hun eigen website met onder andere een verslag van elke editie. Hun e-mailadres is sfcafeleuven@gmail.com.

Utrecht heeft sinds vorig jaar een eigen SF-leesgroep, de Utrechtse Science Fiction Boekenclub ‘To the Dom and Beyond’. Meer informatie is op hun Facebook-pagina te vinden.

Ook in Leeuwarden begint binnenkort een SF-leesgroep. Meer informatie is bij het bestuur op te vragen.

Spellendagen

Er worden regelmatig Spellendagen georganiseerd vanuit het bestuur. Deze vinden afwisselend plaats in verschillende steden, meestal bij een van de bestuursleden thuis.

Wil je ook eens bij jou in de buurt een NCSF-activiteit regelen? We helpen we je graag! Neem dan contact op met het bestuur.

Vergaderingen

De vereniging houdt een of twee keer per jaar een algemene ledenvergadering waar alle leden welkom zijn om mee te praten en eventueel te beslissen over het beleid van de vereniging. Vaak gaat een kleine groep mensen na de vergadering gezamenlijk ergens eten. Door de coronacrisis heeft de ALV in 2020 niet kunnen plaatsvinden. De eerstvolgende ALV zal worden gehouden op 12 juni 2021.

Op zaterdag 1 september 2018 organiseerden we voor het eerst een NCSF BBQ in Utrecht. Ook in 2019 is er een BBQ op zondag 1 september gehouden op dezelfde locatie. Heb jij een leuke locatie voor 2021? Neem contact op met het bestuur.

Conventies

Op zondag 27 januari 2019 organiseerden we een Beneluxcon in Ede.
De eerste HSFCon  kon helaas niet op 14 en 15 november 2020 plaatsvinden vanwege corona. De nieuwe datum is 20 en 21 november 2021. Zie voor meer informatie: www.hsfcon.nl.