Tijdschriften

Holland SF / HSF

Laatste editie HollandSF: December 2015, Jaargang 49, nr. 264

Proefnummer voor doorstart als HSF: April 2018, HSF 2018/x

Eerste HSF nummer: Januari 2019, Jaargang 50, nr. 265, HSF 2019/1

Holland SF was het verenigingsblad van het NCSF. Het blad verscheen de eerste veertig jaargangen zes keer per jaar. Het was een tijdschrift waarmee we lezers wilden boeien en aantrekken die een serieuze interesse hebben in SF en fantastiek in de breedste zin en die verrast wilden worden door verhalen, nieuwe inzichten en meningen over deze onderwerpen. Holland SF maakte ruimte om relevante, fantastische thema’s uit te diepen en uiteenlopende meningen naast elkaar te zetten. Het bood een gezonde mix van artikelen van schrijvers en critici uit eigen land, met daarnaast vaak bekende, buitenlandse namen.
Er was aandacht voor kwaliteit: boeken, strips en films die opmerkelijk zijn, en waar minstens één redactielid zich sterk voor maakt. Holland SF was tot en met 2015 een betrouwbare, vaste waarde voor sciencefiction-liefhebbers.

Gelukkig  is er inmiddels een proefnummer voor de doorstart (HSF 2018/X) gemaakt en verspreid op de ALV van 28 april 2018.  De zo goed als gehele inhoud van het proefnummer is inmiddels ook op de website te lezen. Wil je mee doen met de doorstart? Neem dan contact op met de redactie!

Vanaf januari 2019 ontvangen NCSF-leden 4 keer per jaar het blad HSF.

Het eerste HSF nummer is op 26 januari 2019 gepresenteerd tijdens Imagicon.