Activiteiten

SF cafés en leesgroepen:

Wil je ook eens op een vrijblijvende en gezellige manier in contact komen met andere fans? Er worden een aantal maandelijkse SF cafés door NCSF leden georganiseerd of waar veel NCSF leden te vinden zijn.

Het SF-café in Amsterdam verzamelt al jaren elke tweede dinsdag van de maand in Café van Kerwijk (Nes 41, 1012 KC Amsterdam), de volgende data voor 2018 zijn: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. Meer informatie is bij het bestuur op te vragen.

Onze Belgische leden treffen elkaar in Leuven. Meer informatie is te vinden op hun eigen website met onder andere een verslag van elke editie. Hun email adres is sfcafeleuven@gmail.com.

Utrecht heeft sinds vorig jaar een eigen SF-leesgroep, de Utrechtse Science Fiction Boekenclub. Meer informatie is op hun facebook pagina te vinden.

Ook in Leeuwarden begint dit najaar een SF-leesgroep. Meer informatie is bij het bestuur op te vragen.

Spellendagen:

Er worden regelmatig Spellendagen georganiseerd vanuit het bestuur. Deze vinden afwisselend plaats in Stroe, Utrecht en Leeuwarden.

De volgende Spellendag wordt gehouden op zaterdag 9 Juni in Leeuwarden. Aanmelden kan bij het bestuur.

Wil je ook eens bij jou in de buurt een NCSF-activiteit houden? We helpen we je graag! Neem dan contact op met het bestuur.

Vergaderingen:

De vereniging houdt tweemaal per jaar te Bilthoven een Algemene LedenVergadering waar alle leden welkom zijn om mee te praten en eventueel te beslissen over het beleid van de vereniging. Vaak gaat een kleine groep mensen na de vergadering gezamenlijk ergens eten. De volgende ALV vindt plaats op zaterdag 29 september 2018 in Bilthoven.

Op zaterdag 1 september 2018 organiseerden we voor het eerst een NCSF BBQ in Utrecht.