Schrijfwedstrijd


Zie onderaan voor update van 17/12/2018

Schrijf!

Het NCSF organiseert een schrijfwedstrijd voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige sciencefictionverhaal. De deadline van de wedstrijd is 1 februari 2019. Reglementen en jury worden nog bekend gemaakt. De organisatie is in handen van Diana van der Pluijm, ondersteund door Marlies Scholte Hoeksema.

Om alvast aan de slag te kunnen wat nuttige informatie.

Deelnemende verhalen behoren tot de genres sciencefiction of toekomstgerichte fantasy. Anders gezegd: de deelnemende verhalen zijn ‘harde’ of ‘zachte’ sciencefiction.

Met deze wedstrijd willen we iedereen stimuleren meer korte sciencefictionverhalen te schrijven, die uiteraard goed en leesbaar moeten zijn.

Verhalen zijn maximaal 5.000 woorden, zijn nog niet eerder gepubliceerd en kunnen geanonimiseerd beoordeeld worden. Een schrijver kan met maximaal twee verhalen deelnemen. De kosten bedragen € 7,50 per verhaal. Deelname is gratis voor leden van het NCSF.

Er zal in ieder geval een geldprijs zijn voor het winnende verhaal, er komt een juryrapport met feedback en de tien beste verhalen zijn gratis beschikbaar voor deelnemers en leden van het NCSF (waarschijnlijk in de vorm van een bundel).

 

Update 17/12/2018:

De verhalenwedstrijd zal in de loop van 2019 plaats gaan vinden. Een en ander loopt vertraging op doordat wij in de gelukkige situatie zijn beland dat er ook weer een eigen SF verhalentijdschrift uitgebracht gaat worden.

Hierbij kunnen we voor publicatie ook een vergoeding verstrekken. Gezien het feit dat we dit alles vooralsnog met een kleine club mensen doen kan niet alles tegelijk. Wil je helpen of alvast je SF verhaal insturen? Neem dan contact op met de redactie.

Schrijvers hebben meer behoefte aan publicatiemogelijkheden dan aan wedstrijden en daarom ligt de prioriteit nu eerst daar.

Maar belangrijk, uitstel is dus geen afstel!