Verenigingsblad HSF

Laatste editie HollandSF: December 2015, Jaargang 49, nr. 264
Eerste HSF nummer: Januari 2019, Jaargang 50, nr. 265, HSF 2019/1

Holland SF was het verenigingsblad van het NCSF. Het blad verscheen de eerste veertig jaargangen zes keer per jaar. Het was een tijdschrift waarmee we lezers wilden boeien en aantrekken die een serieuze interesse hebben in SF en fantastiek in de breedste zin en die verrast wilden worden door verhalen, nieuwe inzichten en meningen over deze onderwerpen. Holland SF maakte ruimte om relevante, fantastische thema’s uit te diepen en uiteenlopende meningen naast elkaar te zetten. Het bood een gezonde mix van artikelen van schrijvers en critici uit eigen land, met daarnaast vaak bekende, buitenlandse namen. Holland SF was tot en met 2015 een betrouwbare, vaste waarde voor sciencefiction-liefhebbers.

Gelukkig  is er een proefnummer voor de doorstart (HSF 2018/X) gemaakt en verspreid op de ALV van 28 april 2018.

Het eerste HSF nummer (HSF 2019/1) is op 26 januari 2019 gepresenteerd tijdens Imagicon.

Het tweede nummer wordt een verhalen nummer.

In de toekomst blijven we afwisselen tussen edities met HSF (Horror Sciencefiction Fantasy) verhalen en edities met interviews, achtergrond artikelen en verslagen van evenementen.

Voor verhalen verstrekken we een vergoeding van 1 cent per woord met een maximum van 50 euro per verhaal.

Wil je helpen met de samenstelling of alvast je verhaal insturen voor het volgende nummer? Neem dan contact op met de redactie.

De zo goed als gehele inhoud van elke HSF nummer is na een aantal maanden ook op de website te lezen.

Vanaf januari 2019 ontvangen NCSF-leden 4 keer per jaar het blad HSF.

Bijdragen aan HSF? Graag! Neem vooral contact op met de redactie.