Anbi-status

Beleidsplan NCSF 2020

Zakelijke gegevens

 • Nederlands Contactcentrum voor Sciencefiction (NCSF)
 • RSIN: 816583389
 • KVK nummer: 40477205
 • Vestigingsadres: Stroeërweg 84, 3776MK Stroe
 • Telefoonnummer: 06-33522324
 • Website: www.ncsf.nl
 • Emailadres: bestuur@ncsf.nl
 • Bankrekening: NL78ABNA05503729290

Beleid

Het Nederlands Contactcentrum voor Sciencefiction is opgericht in 1965. Het belangrijkste doel van de vereniging is het met elkaar in contact brengen van liefhebbers en belanghebbenden van fantastische werken (sciencefiction, fantasy en horror). De vereniging doet dit door het aanbieden van activiteiten. Zo is er de eigen boekenclub waar leden tegen korting tweedehands sciencefictionboeken kunnen aanschaffen,. Er wordt een nieuwsbrief uitgeven, het tijdschrift HSF en via de website nieuws. Verder worden er informele activiteiten georganiseerd waar leden en aspirant-leden elkaar kunnen ontmoeten zoals SF-Cafés, leesclubs, conventies, het bezoeken van tentoonstellingen, gezamenlijk naar een sciencefictionfilm kijken (in bioscoop of bij iemand thuis) en spellendagen. Daarnaast ondersteunt de vereniging activiteiten van derden door aanwezig te zijn en/of door het leveren van een financiële bijdrage. Op dit moment krijgt de vereniging alleen geld binnen via de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van leden, de verkoopopbrengsten van de boekenclub en individuele donaties. Nu de interesse in sciencefiction weer toeneemt wil de vereniging meer gaan doen, maar daar zijn ook extra financiële middelen voor nodig.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: Marlies Scholte Hoeksema
 • Penningmeester: Paul van Oven
 • Secretaris: Ad Oosterling
 • Webmaster: Eddie van Dijk
 • Redactie en sociale media: Alice Jouanno
 • Algemeen bestuurslid en redactie: John van Duin

De bestuurstaken zijn onbezoldigd. Leden van het bestuur kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen voor bijvoorbeeld reiskosten of uit eigen middelen voorgeschoten kosten voor activiteiten. Er wordt minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. De leden keuren de begroting goed, zij keuren de jaarcijfers goed en er is een kascommissie die de penningmeester en het bestuur controleert. Een en ander is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Financiële gegevens, onderstaande tabel is van 2018 maar wordt begin 2021 aangepast aan 2020

Inkomsten: Contributies en abonnementen € 4,600
Donaties € 550
Verkoop boeken € 500
Totaal € 5.650
Uitgaven Bestuurskosten € 500
Administratie (vooral bank en porti) € 400
ALV € 150
Tijdschrift (WW) € 4.000
P.R € 100
Subsidies € 500
Totaal € 5.650