Anbi-status aanvraaggegevens

Beleidsplan NCSF 2018

 

Zakelijke gegevens:

Nederlands Contactcentrum voor Sciencefiction (NCSF)

RSIN: 816583389

KVK nummer: 40477205

Vestigingsadres: Stroeërweg 84, 3776MK Stroe

Telefoonnummer: 06-33522324

Website: www.ncsf.nl

Emailadres: bestuur@ncsf.nl

Bankrekening: NL78ABNA05503729290

 

Beleid

 

Het Nederlands Contactcentrum voor Sciencefiction is opgericht in 1965 en bestaat dus inmiddels al meer dan 50 jaar. Het belangrijkste doel van de vereniging is het met elkaar in contact brengen van liefhebbers en belanghebbenden (denk aan bijvoorbeeld uitgevers en media). De vereniging doet dit door het aanbieden van de volgende activiteiten: Een eigen boekenclub waar leden tegen korting tweedehands sciencefiction boeken kunnen aanschaffen, het uitgeven van een nieuwsbrief, een eigen tijdschrift, HSF, en het faciliteren van de uitgave van een literair tijdschrift, Wonderwaan, via de website aanbieden van nieuws en actuele contactinformatie van belanghebbenden en het organiseren van informele activiteiten waar leden en aspirant leden elkaar kunnen ontmoeten zoals SF Cafés, leesclubs, conventies, bezoeken van tentoonstellingen, gezamenlijk naar een sciencefictionfilm kijken (in bioscoop of bij iemand thuis) en spellendagen. Daarnaast ondersteunt de vereniging activiteiten van derden door aanwezig te zijn en/of door het leveren van een financiële bijdrage. Op dit moment krijgt de vereniging alleen geld binnen via de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van leden, de verkoopopbrengsten van de boekenclub en eventuele individuele donaties. Nu de interesse in sciencefiction weer toeneemt wil de vereniging graag meer gaan doen, maar daar zijn ook extra financiële middelen voor nodig. Een van de manieren om extra financiële middelen aan te trekken is het verkrijgen van een ANBI status waardoor het geven van giften voor donateurs aantrekkelijker wordt.

 

 

 

Bestuurssamenstelling

 

Voorzitter: Marlies Scholte Hoeksema

Penningmeester: Paul van Oven

Secretaris: Ad Oosterling

Webmaster: Eddie van Dijk

Webredactie en sociale media: Alice Jouanno

Algemeen bestuurslid: Diana van der Pluijm

De bestuurstaken zijn onbezoldigd. Leden van het bestuur kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen voor bijvoorbeeld reiskosten of uit eigen middelen voorgeschoten kosten voor activiteiten. Er wordt twee keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. De leden keuren de begroting goed, zij keuren de jaarcijfers goed en er is een kascommissie die de penningmeester en het bestuur controleert. Een en ander is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

 

Financiële gegevens:

Inkomsten: Contributies en abonnementen € 4,600
Donaties € 550
Verkoop boeken € 500
Totaal € 5.650
Uitgaven Bestuurskosten € 500
Administratie (vooral bank en porti) € 400
ALV € 150
Tijdschrift (WW) € 4.000
P.R € 100
Subsidies € 500
Totaal € 5.650