Schrijfwedstrijd

Schrijf!

Het NCSF organiseert een schrijfwedstrijd voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige sciencefictionverhaal. De deadline van de wedstrijd is 1 februari 2019. Reglementen en jury worden nog bekend gemaakt. De organisatie is in handen van Diana van der Pluijm, ondersteund door Marlies Scholte Hoeksema.

Om alvast aan de slag te kunnen wat nuttige informatie.

Deelnemende verhalen behoren tot de genres sciencefiction of toekomstgerichte fantasy. Anders gezegd: de deelnemende verhalen zijn ‘harde’ of ‘zachte’ sciencefiction.

Met deze wedstrijd willen we iedereen stimuleren meer korte sciencefictionverhalen te schrijven, die uiteraard goed en leesbaar moeten zijn.

Verhalen zijn maximaal 5.000 woorden, zijn nog niet eerder gepubliceerd en kunnen geanonimiseerd beoordeeld worden. Een schrijver kan met maximaal twee verhalen deelnemen. De kosten bedragen € 7,50 per verhaal. Deelname is gratis voor leden van het NCSF.

Er zal in ieder geval een geldprijs zijn voor het winnende verhaal, er komt een juryrapport met feedback en de tien beste verhalen zijn gratis beschikbaar voor deelnemers en leden van het NCSF (waarschijnlijk in de vorm van een bundel).