Schrijfwedstrijd

Vooraankondiging schrijfwedstrijd 2018

Goed nieuws: er komt in 2018 een NCSF-schrijfwedstrijd. Dit plan was er al langer maar vanwege het stoppen van Fantastels en Trek Sagae doen we nu al graag deze vooraankondiging. De deadline en de reglementen worden eind mei bekend gemaakt. Meer informatie is alvast op te vragen bij Marlies Scholte Hoeksema of via Facebook. Belangrijke informatie om al wel aan de slag te kunnen gaan, volgt hieronder.
Deelnemende verhalen behoren tot de genres sciencefiction of toekomstgerichte fantasy. Anders gezegd: de deelnemende verhalen zijn ‘harde’ of ‘zachte’ sciencefiction.
Met deze wedstrijd willen we iedereen stimuleren meer korte sciencefictionverhalen te schrijven die uiteraard goed en leesbaar zijn.
Verhalen zijn maximaal 5.000 woorden, zijn nog niet eerder gepubliceerd en kunnen geanonimiseerd beoordeeld worden. Een schrijver kan met maximaal twee verhalen deelnemen. De kosten bedragen € 7,50 per verhaal. Deelname is gratis voor leden van het NCSF.
Deze wedstrijd wordt namens het NCSF georganiseerd door Marlies Scholte Hoeksema en Diana van der Pluijm. De jury wordt op dit moment samengesteld en meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Er zal in ieder geval een geldprijs zijn voor het winnende verhaal, er wordt een juryrapport met feedback gemaakt en de tien beste verhalen worden gratis beschikbaar gemaakt voor deelnemers en leden van het NCSF (waarschijnlijk in de vorm van een bundel).